Twój kurs    Kontakt    Galeria   

Alpha w kontekście katolickim

„Duch Święty prowadzi Kościół na drogach ewangelizacji. Ponieważ, ewangelizacja jest misją Kościoła, nie tylko niektórych, ale moją, twoją, naszą misją. Każdy musi być głosicielem Ewangelii, zwłaszcza poprzez swoje życie! Głoszenie Jezusa nie jest czymś zewnętrznym, pozorem, lecz przenika serce i nas przemienia.

Papież Franciszek, kazanie w Domu św. Marty, 22 maja 2013 r.

„Nowa Ewangelizacja powinna używać języka miłosierdzia, składającego się najpierw z gestów i zachowań, a potem dopiero słów.”

Papież Franciszek

Jak Alpha wpisuje się w Radość Głoszenia?

Alpha daje ludziom możliwość uczestniczenia w tzw. pierwszym głoszeniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, zwanym Kerygmatem: «Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić». (Ewangelii Gaudium 164).

Alpha zaprasza ludzi do odpowiedzi na tą dobrą wiadomość poprzez oddanie życia Jezusowi. Parafie na całym świecie odnotowują widoczny wzrost swoich członków oraz entuzjastów misji głoszenia Ewangelii. Członkowie parafialnych wspólnot, wracający do żywej wiary w czasie uczestniczenia w Alpha, wnoszą w życie parafii nową świeżość i radość wiary, wypływające ze spotkania z Chrystusem Zbawicielem.

Alpha jest narzędziem ewangelizacyjnym wprowadzającym w praktyczny wymiar wiary chrześcijańskiej. Używana jest w tysiącach katolickich parafii w ponad 70 krajach na całym świecie, gdzie setki tysiące ludzi nawiązuje autentyczną wieź z Jezusem zmieniając tym samym swoje życie.

Alpha wyposaża parafie w narzędzie, które pozwala wyjść do tych, którzy są poza Kościołem.

Alpha jest narzędziem, które pomaga rozwinąć się w parafii wspólnocie uczniów "misyjnych", wspiera odnawianie się wspólnot chrześcijańskich, które pragną dołączyć do aktywnej misji ewangelizacji. Oferuje proste i atrakcyjnym zaproszeniem do tych, którzy są niezwiązani z życiem Kościoła, aby przyjść i zadać swoje życiowe, wielkie pytania.

Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas umiłował (por. 1 Jan 4, 10) i dlatego wie, jak kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych (por. Evangelii Gaudium, 24).

Alpha rozwija uczniów misyjnych

„Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takim stopniu, w jakim sam spotkał miłość Boga w Chrystusie Jezusie."(por. Evangelii Gaudium, 120).
Alpha angażuje ludzi świeckich w życie i misje Kościoła. Z błogosławieństwem proboszcza zespół Alpha przejmie przygotowania do Alpha. To parafianie są wyposażeni, aby głosić Dobrą Nowinę w prosty i skuteczny sposób. Często osoby, które doświadczyły Bożej Miłości stają się najefektywniejszym i pewnym gronem ewangelizatorów, dzieląc się wpływem, jaki spotkanie z Jezusem i obecna relacja z Nim, daje owoce w ich życiu.

Alpha angażuje młodzież

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego (por. Evangelii Gaudium, 70).

Alpha jest swobodna, interaktywna, nie wywiera nacisku i oferuje dużo zabawy. Jest zaprojektowana, aby dotrzeć do młodego pokolenia oraz zachęca do podejmowanie działań w odpowiedni kulturowo sposób dla docelowej grupy wiekowej. Alpha tworzy przestrzeń dla prawdziwej eksploracji życia, daje możliwość stawiania naprawdę wielkich pytań i stanowi szansę dla młodych ludzi do nawiązywania przyjaźni osadzonych na dobrych fundamentach.

SpróbujAlpha Facebook